כשירות תרבותית (Cultural Competency) היא היכולת של מערכות ופרטים להתאים עצמם בצורה חיובית ויעילה לפעולה עם זהויות ותרבויות מגוונות. יכולת זו מתייחסת למתן שירות, משאבי אנוש במערכת וכו’.

במרכז הבין-תרבותי לירושלים, אנו מאמינים שירושלים צריכה להיות כשירה תרבותית, למרות המתחים החברתיים והפוליטיים הקשים שבעיר. זה אומר שירושלים צריכה, כבר כיום, להיות מותאמת לכלל הקבוצות שבעיר. קשה להגיד שכיום בירושלים כל הקבוצות מקבלות שירות שווה מנותני השירות השונים. אבל שירות שווה אינו מספיק! האמירה “אין דבר יותר בלתי שווה משירות שווה לאנשים בלתי שווים” היא מרכזית ליישום של כשירות תרבותית בירושלים, מכיוון שהצרכים של קבוצות שונות בעיר הם לעתים מאד שונים, כמו גם מעמדן של קבוצות אלה. על-כן, כשירות תרבותית בירושלים היא מאמץ כן ומשמעותי לענות היטב ובאופן מותאם תרבותית לצרכים השונים של הקבוצות השונות, תוך חלוקה הוגנת של המשאבים העירוניים.

כשירות תרבותית בשירותי בריאות

בהתבסס על הנסיון בעולם, התחלנו את מאמצנו לעידוד כשירות תרבותית בירושלים באמצעות מערכת הבריאות. בשיתוף הקרן לירושלים, פתחנו בשנת 2008 את התוכנית לכשירות תרבותית בשירותי בריאות. הארגון הראשון אתו עבדנו היה בית-חולים אלין. מאז אלין הפך להיות, בסיוענו, לבית החולים הראשון בישראל שמדגיש כשירות תרבותית בכל תחום. כמעט כל הצוות, כולל צוות מינהלי, עבר את יום ההכשרה שלנו לכשירות תרבותית; תרגום מקצועי הפך לשגרה; שילוט רב-שפתי ותרגום מסמכים הם ברורים מאליהם; מחשבה על התאמת המרחבים והטקסים לדתות ולתרבויות השונות הוא חלק מהגנטיקה הארגונית. במקביל, סייענו לחלק ממרפאות שירותי בריאות כללית בעיר, שבין מטופליהן רבים מקהילת עולי אתיופיה, לתת שירות כשיר תרבותית. בהמשך התחלנו לפעול עם “הדסה“, ביקור חולים, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש (שכולל שני בתי חולים ומרפאות בריאות נפש שכונתיות) ו”שערי-צדק“. התהליך מתרחב לקופות חולים ובתי-חולים נוספים בעיר.

בשל המומחיות הייחודית שלנו ברמה הלאומית, מצאנו עצמנו משפיעים על מערכת הבריאות גם מחוץ לירושלים. בהסתמך על נסיוננו המקומי, משרד הבריאות הוציא חוזר מנכ”ל בנושא, ראשון מבין כל משרדי הממשלה. למרות שהחוזר הזה רחוק מלהיות מושלם או מקיף, הנחיות שבו מסייעות לנו מאד. אנו מצדנו, פרסמנו מדריך מרוכז להטמעת כשירות תרבותית בארגוני בריאות. מדריך זה מאפשר לממוני כשירות תרבותית (הגדרת תפקיד שפיתחנו בירושלים, והתקבלה כלשונה בחוזר המנכ”ל) בארגון הבריאות לקדם את תהליך הכשירות התרבותית בארגונם. אנו ממשיכים ומפרסמים כעת הרחבות לפרקים שונים במדריך זה. בנוסף, אנו מפעילים את הפורום הלאומי של ממוני כשירות תרבותית ואת קבוצת הדיון האינטרנטית שלהם. חומרי הדרכה שפותחו על-ידינו, הכוללים מצגות, סרטי הדרכה מותאמים למציאות המקומית וחומרים נוספים, מאפשרים לנו להדריך צוותים בכל הארץ בתחום הכשירות התרבותית.

מבריאות לשירותים אחרים

בהתבסס על ניסיוננו בתחום הבריאות, אנו מתקדמים לתחומים אחרים – רווחה, קהילה, חינוך, מוזיאונים, משטרה, מחלקות עירוניות וכו’. צעד אחר צעד, אנו שואפים לשיפור הכשירות התרבותית בשירותים אלו בעיר (ולעתים קרובות מחוצה לה). בכל אחד מהתחומים ותחומי הדעת, כשירות תרבותית נראית מעט אחרת. האתגר שלנו הוא למצוא דרכים להתאמת הכשירות התרבותית לכל תחום ונושא ולהפוך אותה לנורמה מקובלת וברורה מאליו.

אפשר לקרוא עוד על מה שאנו עושים בתחום בקטגוריה המתאימה בבלוג שלנו (באנגלית).