בשנת 2012, התברר לנו שיש קושי משמעותי לבעלי מקצוע (וביחוד בעלות מקצוע) בתחום הבריאות (סיעוד, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וכו’) ערבים-פלסטינים ממזרח ירושלים, שלמדו בחו”ל (כלומר, בית-לחם, שכם, ג’נין, עמאן וכד’) במעבר בחינות הרישוי של משרד הבריאות. בעוד שיש מחסור גדול בהם במערכת הבריאות במזרח העיר ובכלל בישראל, רק בודדות מהעיר המזרחית (0-2) היו מצליחות לעבור את המבחנים כל שנה. המשמעות היתה שנשים אלו לא יכלו לעבוד בבתי-חולים ומרפאות בירושלים, למרות שחלקן הועסקו באופן לא חוקי – כשמשרד הבריאות נזהר מלעשות בקרה משמעותית… התוצאה היתה מערכת בריאות פחות טובה ללקוחותיה ממזרח ירושלים, נשים שלמדו מקצוע ושאינן מועסקות, או שמועסקות בתנאים לא מתאימים למקצוען.

הבדיקה שעשינו הראתה שהסיבות לקושי למעבר הבחינות הן פערי שפה, תוכניות לימודים שאינן תואמות היטב את הדרישות בישראל ומחסור בקורסים וכלים להכנה לבחינות השונות. באוניברסיטאות הפלסטיניות והירדניות, הלימודים מתקיימים באנגלית, ומכיוון שרמת העברית במזרח ירושלים היא נמוכה, רוב הבוגרות אינן יכולות להבחן בערבית. אמנם הן יכלו להבחן בערבית (וחלקן ניסו זאת), אך התברר שהתרגום לערבית של הבחינות אינו טוב, בייחוד בהקשר של ז’רגון מקצועי, והאפשרות הזו כמעט ולא מועילה. הפתרון, כך נראה, הוא בבחינה באנגלית, שלמרות שאינה שפת האם של הנבחנות (והמשמעות היא קריאה איטית יותר של השאלות – בבחינה שיש בה לחץ זמן…), היא עדיפה. בחלק מהתחומים לא היתה בעיה טכנית להבחן באנגלית ובאחרים הצלחנו באמצעות קשר עם משרד הבריאות לאפשר זאת.

השלב הבא היה פיתוח קורס הכנה באנגלית לבחינות בסיעוד ובריפוי בעיסוק, ביחד עם מרצות מחוייביות ומצוינות לנושא. לא פשוט, כי כל החומרים המוכרים היו בעברית ותרגום שלהם לא היה אפשרי. נעזרנו בדרכים מגוונות על מנת לאפשר את ההכנה התוצאה – 9 מרפעות בעיסוק עברו את הבחינה ו-26 אחיות! בשנה השניה עוד 7 מרפאות בעיסוק עברו את הבחינה ורק 4 אחיות (הבחינה היתה קשה משמעותית – לקח חשוב בשבילנו לעתיד!). עוד ארבע אחיות עברו את הבחינה באפריל 2014. סך הכל – 16 מרפאות בעיסוק ו-34 אחיות בשנתיים – זהו מהפך משמעותי במזרח העיר. פיתחנו גם קורס הכנה לבחינה בפיזיותרפיה באנגלית – בחינה שגם דוברי אנגלית לא מצליחים לעבור אותה בדרך כלל! 4 ממזרח העיר הצליחו בכך!

אנחנו לומדים מכל התהליך ומפתחים גירסה וגישה מעודכנות לקורסי ההכנה וכן הרחבה למקצועות נוספים בשנת 2014. אנו מתחילים לבדוק אפשרות של ליווי-צל – נשות מקצוע ממזרח העיר שמתלוות למשמרות במערב העיר ולומדות פרקטיקות מתקדמות שם, ומסייעות לצוותים במערב העיר בכשירות תרבותית לאוכלוסיה הפלסטינית-ערבית המגיעה לשם.

אנו מעריכים שהתוכנית הזו, ככל שתמצא את הדרך האופטימלית להצליח, תיצור מהפך בבריאות במוסדות הבריאות במזרח העיר ובזכות התושבים שם לשירותי בריאות ראויים. בנוסף, התוכנית מביאה זכויות סוציאליות ותעסוקתיות טובות יותר לנשים במקצועות אלו המועסקים במזרח העיר.