המרכז הבין-תרבותי פיתח תפיסה בפיתוח ובניית קהילה הנקראת “דיאלוג קהילתי” (Community Dialogue) העוסקת באופן שבו חברי הקהילה, מתרבויות וזהויות מגוונות, יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות במרחב הציבורי באופן ההוגן והיעיל ביותר. גישה זו קרובה בתפיסתה לגישת הדמוקרטיה המתדיינת (Deliberative Democracy) שמציעה דיון מעמיק והוגן בין חברי הקהילה השונים לקבלת החלטות מיטבית.

תהליכי דיאלוג קהילתי שהמרכז הבין-תרבותי מעורב בהם מתקיימים כיום בכל חלקי העיר במסגרות מגוונות ובשיטות מגוונות – בהתאמה לצרכים ולאופי של הקהילות השונות. דוגמאות לכך ניתן להכיר בבלוג של המרכז הבין-תרבותי.