הגישה הייחודית של המרכז הבין-תרבותי לירושלים

הגישה הייחודית של המרכז הבין-תרבותי לירושלים

אנו, במרכז הבין-תרבותי לירושלים, מאמינים שלכל תושבי ירושלים הזכות לגישה הוגנת ואיכותית לכל השירותים המגיעים להם. כמו-כן, אנו מאמינים שלתושבי ירושלים יש זכות להשפיע ולהיות שותפים בכל הנושאים המשפיעים עליהם. מכיוון שבירושלים זהויות ותרבויות רבות, חזוננו מחייב גישה המתחשבת בזהויות ותרבויות אלו. על-כן, מתן שירותים חייב להיות כשיר תרבותית ותהליכי קבלת החלטות חייבים להיות פתוחים לדיון עמוק חוצה תרבויות ומותאם זהויות בין כל בעלי העניין. מנהיגות קהילתית, כמו גם אנשי מקצוע וארגונים מגוונים, מכל המגוון הירושלמי – זכאים להיחשב בעלי עניין בתהליכים המשפיעים על העיר וקהילותיה. באמצעות התוכניות הייחודיות שלנו, אנו מקדמים את החזון והחלום שלנו לעיר ירושלים.

למרכז הבין-תרבותי אין שיוך פוליטי כזה או אחר. למרות הויכוחים הלוהטים בנושאים כה רבים בירושלים, אנו שומרים על קשר ועבודה הוגנת עם כל הצדדים. כעיקרון, לשמירת עצמאותנו בעיני כל הזהויות בעיר, איננו מבקשים תמיכות עירוניות וממשלתיות בארץ. המחויבות שלנו לשונות העירונית משתקפת גם בגיוון הוועד המנהל של המרכז.

אחד המאפיינים של המרכז הבין-תרבותי הוא הימנעות מיותר מדי יחסי ציבור. על עיקר פעולותינו תוכלו לקרוא בבלוג שלנו, אך מעבר לכך, שמירתנו על “פרופיל נמוך” מאפשרת מרחב בטוח לכל אלו הפועלים אתנו ברחבי העיר. בעיר כמו ירושלים, יותר מדי תשומת לב ציבורית יכולה להפריע.

גישתנו לפעולה בעיר מבוססת על כמה תחומים מקצועיים:

  • כשירות תרבותית – התאמת שירותים וארגונים לתרבויות וזהויות שונות, כולל התגברות על חסמים לשוניים, פערים בין-תרבותיים, מתחים פוליטיים וחברתיים בין זהויות וכו’.
  • הכשרת סוכני שינוי שיכולים להשפיע על העיר למיומנויות שיאפשרו להם לפעול טוב יותר ובצורה הוגנת יותר.
  • דמוקרטיה משתפת ומתדיינת רב-תרבותית – עידוד תהליכים שבהם תושבים, אנשי מקצוע ובעלי עניין אחרים יכולים להשמיע את קולם ולהשפיע בצורה מושכלת על עתיד קהילותיהם.
  • אקטיביזם אפקטיבי – למידה, יחד עם תושבים מכל הקבוצות, להיעזר באנרגיה האקטיביסטית בעיר באופן יעיל ליצירת שינוי חיובי בכל תחומי החיים.
  • ישוב סכסוכים חוצה-תרבויות – סיוע למגוון רחב של זהויות ותרבויות לפתרון נושאים מגוונים לעבודה משותפת ביניהם.

בכל אחד מהתחומים האלו, אנו מפתחים ומפעילים שיטות עדכניות המותאמות לעיר הייחודית ירושלים ולקהילות הייחודיות שבה. אנו מתמקדים באופן מיוחד בתהליכים פרקטיים ומעשיים שיש להם תוצאות נראות לעין עבור תושבי העיר. באופן זה, אנו יכולים להעריך ולהדגים יעילות שיטות אלו.

2015-11-14T09:00:43+00:00 נובמבר 14th, 2015|סיפור ראשי|